Passende financiële dienstverlening

Verzekeraars en banken vertellen graag hun eigen verhaal en de prijs biedt vaak de enige houvast om te vergelijken. De belangrijkste vragen om te stellen zijn:

 • Wie gaat mijn belang behartigen?
 • Wie heeft kennis van financiele producten en financieel recht?
 • Wie voorziet mij van onafhankelijk en deskundig advies?
 • Wie kent de partij achter de producten?
 • Welke oplossingen passen het beste bij mij?
 • Waar kan ik terecht met al mijn vragen?
 • Kan ik via één loket al mijn zaken beheren en regelen?

Wat maakt onze dienstverlening  anders?
Door vooraf het juiste profiel te bepalen, wordt het makkelijker passende producten en diensten te selecteren. Een student heeft andere behoefte en wensen dan een gezin.

Om te voorkomen dat er verkeerde verwachtingen ontstaan of mismatches, hebben wij levensfases en profielen benoemd. Hiermee helpen wij passende oplossingen te selecteren. Op deze manier zijn wij van mening uw belang optimaal te behartigen.

Hoe kun je anders zeker zijn niet te worden teleurgesteld? Er zijn nu eenmaal tegenstrijdig belangen waardoor uw belang ondergeschikt kan worden en vertrouwen wordt geschaad. Want vanuit vertrouwen zaken uit handen geven creëert afhankelijkheid.

Wij richten ons op een duurzame relatie vanuit gelijkwaardigheid, waarbij wij u in de volle breedte kunnen bijstaan als onafhankelijk financieel adviseur. Hierdoor zijn wij in staat vanuit verschillende levensfases met bijbehorende profielen, de markt te scannen en diensten te ontwikkelen. Met deze werkwijze garanderen wij dat uw belang maximaal wordt behartigd, met passende oplossingen en diensten. Dit vinden wij het enige juiste uitgangspunt voor een duurzame vertrouwensrelatie.

Kies de levensfase die het beste aansluit

Iedere levensfase heeft andere uitgangspunten. Zoals:

 • ben je uitwonend of woon je nog thuis;
 • woont u samen of bent u alleenstaand;
 • heeft u wel of geen kinderen;
 • zijn de kinderen zelfstandig;
 • etc..

Iedere levensfase vraagt andere oplossingen en dienstverlening. Onze communicatie en dienstverlening is erop gericht om maatwerk te bieden zodat wij de daarbij horende dienstverlening en oplossingen kunnen garanderen. Via de verschillende websites vindt u de oplossingen en dienstverlening die beter aansluiten.  Op deze manier helpen wij u om de best passende oplossingen en dienstverlening te vinden.

Wat is jouw levensfase?