Passende financiële dienstverlening

Verzekeraars en banken vertellen graag hun eigen verhaal en de prijs biedt vaak de enige vergelijkings houvast naast de marketinguitingen. De belangrijkste vragen om te stellen zijn:

 • Wie gaat mijn belang behartigen?
 • Wie voorziet mij van onafhankelijk en deskundig advies?
 • Wie kent de partij achter de producten?
 • Welke oplossingen passen het beste bij mij?
 • Waar kan ik terecht met al mijn vragen?
 • Kan ik via één loket al mijn zaken beheren en regelen?

Wat maakt onze dienstverlening  anders?
Door vooraf jouw profiel te bepalen, wordt het makkelijker passende producten en diensten te kiezen en aan te bieden. Een student heeft nu eenmaal andere behoefte en wensen dan een gezin.

Om te voorkomen dat er verkeerde verwachtingen ontstaan of onnodig teveel premie wordt betaald, hebben wij levensfases en profielen benoemd. Hiermee helpen wij jou passende oplossingen te selecteren. Op deze manier zijn wij van mening jouw belang optimaal te behartigen.

Hoe kun je anders zeker zijn dat je niet wordt teleurgesteld? Er zijn nu eenmaal tegenstrijdig belangen waardoor jouw belang ondergeschikt kan worden en vertrouwen wordt geschaad. Want vanuit vertrouwen zaken uit handen geven creëert afhankelijkheid.

Wij richten ons op een duurzame relatie vanuit gelijkwaardigheid, waarbij wij jou in de volle breedte kunnen bijstaan als onafhankelijk financieel adviseur. Hierdoor zijn wij in staat vanuit verschillende levensfases met bijbehorende profielen, de markt te scannen en diensten te ontwikkelen. Met deze werkwijze garanderen wij dat jouw belang wordt behartigd, met passende oplossingen en diensten. Dit vinden wij het enige juiste uitgangspunt voor een duurzame vertrouwensrelatie.

Kies je levensfase met het juiste profiel

Iedere levensfase heeft verschillende profielen. Zoals:

 • ben je uitwonend of woon je nog thuis;
 • woon je samen of ben je alleenstaand;
 • heb je wel of geen kinderen;
 • zijn de kinderen het huis uit;
 • etc..

Iedere levensfase vraagt andere oplossingen en dienstverlening. Onze communicatie en dienstverlening is erop gericht om het juiste profiel te vinden en dan kunnen wij de daarbij horende dienstverlening en oplossingen garanderen. Via de verschillende levensfase websites vind je de oplossingen en dienstverlening die aansluiten op jouw profiel.  Op deze manier helpen wij jou om de best passende oplossingen te vinden.

Kies jouw levensfase met het passend profiel